Τα έργα μας

Portofolio

H Physio Kinetics παρέχει προηγμένες υπηρεσίες Αθλητιατρικής, Ορθοπεδικής Αποκατάστασης, Κλινικού Pilates και Εμβιομηχανικής Έρευνας/κατασκευής Ορθωτικών Πελμάτων.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά τη δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου για τα νέας τεχνολογίας ορθωτικά πέλματα. Στα πλαίσια του έργου φωτογραφήθηκαν και τα επιμέρους τμήματα των πελμάτων και δημιουργήθηκε το αντίστοιχο εικαστικό. Ο σχεδιασμός του φυλλαδίου ολοκληρώνεται με το κατάλληλο δίπλωμα.

Επικοινωνία

Get In Touch

ελάτε σήμερα κιόλας σε επικοινωνία μαζί μας!

Lets Work Together