1.

Εντυπη Επικοινωνία

 • Έντυπα και Φυλλάδια
 • Καταχωρήσεις και Διαφημιστικά
 • Λογότυπα και Eταιρική Ταυτότητα
 • Κάρτες και Προσκλήσεις
 • Menu και Κατάλογοι
 • Αφίσες και Posters
 • Πανό σε μουσαμά
 • Rollup και Flags
 • Επιστολόχαρτα και Φάκελοι
 • Ημερολόγια και Ατζέντες
 • Folders και Συσκευασία
 • Αυτοκόλλητα και Ετικέτες
 • Πτυχία και Τιμής Ένεκεν
2.

Ψηφιακες Μακέτες

 • Ηλεκτρονικές διαφημίσεις
 • Παρουσιάσεις
 • Slideshows
 • Μοντάζ Φωτογραφιών
 • Διόρθωση & Επεξεργασία Φωτογραφιών
3.

Ψηφιακή Επικοινωνία / Διαδικτυο

 • Ιστοσελίδες
 • Ηλεκτρονικά καταστήματα
 • Καταστήματα Etsy.com
 • Banners για ιστοσελίδες
 • Slideshow και video παρουσιάσεις προϊόντων
 • Εικαστικά για ιστοσελίδες και Social media
 • Διαχείριση Σελίδων & Ομάδων στα Social media
 • Mobile Applications
 • Φωτογράφιση προϊόντων για e-shop
 • Βασικές υπηρεσίες SEO
 • Ελληνικά
 • Engish